Válka 1866 | putovní výstava 2016

Městská část Praha 3 a Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha
výstavu, pořádaly u příležitosti 150. výročí Pražského míru výstavu VÁLKA 1866. V atriu Filozofické fakulty (Pasteurova 13, Ústí nad Labem).
Výstava byla následně prezentována v rámci výročí bitvy u Hradce a na dalších akcích.

Popis projektu

Úkol:
Návrh a zpracování jednoduché putovní výstavy.
Řešení: 
Jednotlivé výstavní panely (celkem 18) byly vyrobeny jako rollupy, které je jednoduché převážet a instalovat na libovolném místě.

41499 mužů

ztratila rakouská Severní armáda v bitvě u Hradce